VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ – ARCHIV

18.01.2012 Výzva k podání nabídky

Zde nalezenete výzvu k podávání nabídek na realizaci podlimitní veřejné zakázky s názvem projektu "Sběr, svoz a odstranění nebezpečných složekl komunálního odpadu".

Přiložené soubory:Výzva k podání nabídky

04.11.2010 Ukončení výběrového řízení

Výběrové řízení na akce "Skládka SONO - technologické vybavení kompostárny" a "Skládka SONO - stavební část kompostárny" bylo ukončeno dne 4. 11. 2010. Zadavatel na základě posouzení a hodnocení nabídek vybral nejvhodnější nabídky.

Ukončeno

20.10.2010 Skládka SONO - stavební část kompostárny

V souladu se závazným pokynem pro žadatele a příjemce podpory OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zde k nahlédnutí VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU "Skládka SONO - stavební část kompotárny".

Přiložené soubory:Výzva SONO stavební práce

22.09.2010 Zadávací dokumentace - dodávka technologického vybavení kompostárny

V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zde k nahlédnutí Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem "Skládka SONO - dodávka technologického vybavení kompostárny".

Přiložené soubory:SONO kompostárna Zadávácí dokumentace

Sdružení obcí SONO  + 420 416 53 24 83

Archivy