UKONČENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Výběrové řízení bylo ukončeno

Zadavatel na základě posouzení a hodnocení nabídek vybral nejvhodnější nabídky.