Ostatní

Připravovaná odpadová legislativa

Připravovaná odpadová legislativa

Ministerstvo životního prostředí předložilo do mezirezortního připomínkového řízení návrh zákona o odpadech. Navrhovaný zákon je jedním ze čtyř současně předkládaných zákonů nově upravujících problematiku odpadového hospodářství (zákon o odpadech, zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností, změnový zákon a novela zákona o obalech).

Připravovaná odpadová legislativa

OODP Indikatory OH 2017

OODP Indikatory OH 2017

Přiložený dokument- OODP Indikatory OH 2017

OODP Produkce kraje 2009-2017

OODP Produkce kraje 2009-2017

Přiložený dokument- OODP Produkce kraje 2009-2017

OODP Produkce a nakladani 2017

OODP Produkce a nakladani 2017

Přiložený dokument-OODP Produkce a nakladani 2017

OODP Souhrnná data 2009-2017

OODP Souhrnná data 2009-2017

Přiložený dokument- OODP Souhrnná data 2009-2017