Ekonomické dokumenty

OODP Metodický návod pro obce

Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k plnění evidenčních a ohlašovacích povinností obcí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech  nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

pdfOODP Metodický návod pro obce

Související články

Sdružení obcí pro nakládání s odpady

Čížkovice, Želechovice 48
410 02 Lovosice

IČ: 46772707
DIČ: CZ46772707

Tel.: 416 532 483
Email: sdruzeni.sono@tiscali.cz